POLITIKA KVALITETA

Iskazujući svoju dosljednu opredjeljenost za kvalitet na svim nivoima rada i djelovanja, sve aktivnosti radnika JU „Veterinarski zavod“ Bihać, su stalno usmjerene ka postizanju zahtjeva, potreba i očekivanja korisnika naših usluga i svih drugih zainteresiranih strana za našu djelatnost.

 

Politika kvaliteta JU Veterinarski zavod Bihać zasniva se na principima:

 

      - Ostvarivanja dobre stručne prakse i kvaliteta svojih ispitivanja pri pružanju usluga korisnicima;

 

      - Ostvarivanja standardne laboratorijske usluge kroz poštivanje zakonskih propisa, standarda, metoda i postupaka ispitivanja, tehničke dokumentacije, dokumentacije Sistema upravljanja u Zavodu i drugih akata značajnih za rad Zavoda;

 

      - Upoznavanja svih zaposlenih u Zavodu sa dokumentacijom Sistema upravljanja, radi njenog sprovođenja

 

      - Upoznavanja svih zaposlenih u Zavodu sa Politikom kvaliteta, radi njenog shvaćanja i prihvaćanja kao trajnog načela u vlastitom djelovanju;

 

      - Ostvarivanja liderstva rukovodstva Zavoda, kroz njihovo angažiranje na stalnom poboljšavanju uspješnosti Zavoda, povećanju zadovoljenja korisnika, ličnom usavršavanju svih zaposlenih u Zavodu, ispunjenju potreba i očekivanja ostalih zainteresiranih strana i na stalnom obezbjeđivanju resursa koji su potrebni Zavodu za ispunjenje zahtjeva standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2006;

 

      - Obezbjeđivanja stručnog osposobljavanja svih zaposlenih u Zavodu prema utvrđenim programima usklađenim sa potrebama funkcije na kojoj se nalaze, dužnostima koje obavljaju i odgovornostima, stvaranja svjesti o relevantnosti i važnosti aktivnosti svakog zaposlenog u Zavodu u ostvarivanju ciljeva kvaliteta, uključujući i stalnu motivaciju zaposlenih;

 

      - Ostvarivanja visokog nivoa zadovoljstva korisnika usluga ispitivanja i ispunjenja očekivanja osnivača i drugih zainteresiranih strana;

 

      - Stvaranja povjerenja na temelju uzajamnog poštovanja kako zaposlenika, tako i korisnika naših usluga;

 

      - Planiranja i ostvarivanja ciljeva kvaliteta radi kontinuiranog poboljšanja Sistema upravljanja, performansi procesa, performansi usluga kao i tržišnog položaja i imidža Zavoda;

 

      - Poboljšavanja kontrole troškova poslovanja;

 

      - Utvrđivanja neusklađenosti ispitivanja, identificiranje uzroka neusklađenosti i poduzimanje korektivne i preventivne akcije;

 

      - Obavljanja internih audita Sistema upravljanja u Zavodu prema zadanom godišnjem programu, čiji su rezultati ulaz u preispitivanje Sistema upravljanja od strane rukovodstva, radi obezbjeđenja njegove stalne podobnosti, adekvatnosti efektivnosti i efikasnosti, odnosno stalnog poboljšavanja što je i svrha Sistema upravljanja u odnosu na kvalitet.

Dodatne informacije