Rukovodna struktura JU “Veterinarski zavod” Bihać:
 
Upravni odbor
 
Direktor
 
Menadžer kvaliteta (Quality Manager-QM menadžer)
 
JU „Veterinarski zavod“ Bihać je podjeljen na sljedeće odjele sa pripadajućim laboratorijama:
 
Opći odjel predstavlja administrativni dio Zavoda Odjel za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porijekla i vode:
a/ Laboratorij za mikrobiologiju hrane, vode i hrane za životinje,
b/ Laboratorij za kontrolu kvaliteta hrane, vode  i predmeta opće      
upotrebe,
c/ Laboratorija za rezidue
 
Odjel za kontrolukvaliteta sirovog mlijeka:
a/ Laboratorij za kontrolu sirovog mlijeka,
b/ Laboratorij za bolesti mliječne žlijezde,
 
Odjel za epidemiologiju i zarazne bolesti:
a/ Serološki laboratorij za dijagnostiku bakterijskih i virusnih bolesti i 
molekularnu biologiju,
b/ Laboratorij za patomorfološku dijagnostiku,
c/ Laboratorij za invazione bolesti, bolesti peradi, pčela i riba
d/ Služba za epizootiologiju.
 
Odjel za sanitarnu ekologiju
a/ Odjeljenje za spaljivanje životinjskih leševa, klaoničkih konfiskata, ostalih 
specifičnih otpadnih animalnih tvari i neškodljivog organskog otpada 
b/ Odjeljenje za sanitaciju i poslove DDD.
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Dodatne informacije