JU VETERINARSKI ZAVOD - BIHAĆ

Ime Pozicija Telefon
mr.sci.Zlatko Jusufhodžić,dr.vet.med. Direktor +387 37 22 90 81
dr.sci.Asmir Budimlić,dipl.ing preh teh. Stručni kordinator +387 37 229 088
mr.sc. Arijana Spahić Bajrić Načelnik odjela za kontrolu sirovog mlijeka +387 37 229 088
mr.sci.Dilajla Jukić,dipl.ing Menadžer kvaliteta/ Voditelj laboratorije za kontrolu kvaliteta hrane, vode i predmeta opće upotrebe +387 37 229 085
mr.sci.Ermina Nogić,dr.vet.med. Načelnik odjela za epizootiologiju i zarazne bolestilesti, bolesti peradi, pčela i riba | Voditelj serološkog laboratorija za dijagnostiku bakterijskih i virusnih bolesti i molekularnu biologiju. +387 37 229 087
Jasna Kurtagić,dipl.ecc. Načelnik općeg odjela – RAČUNOVODSTVO +387 37 229 082
Alma Kosatica Viši administrativni sekretar +387 37 229 080
mr.sci.Tatjana Salihović Vuković,dr.vet.med. Načelnik odjela za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porijekla i vode +387 37 229 085
Elma Tulić dipl. pravnik Stručni saradnik za pravne poslove +387 37 22 90 83
Dinko Demirović bachelor preh.teh. Voditelj laboratorija za rezidue +387 37 229-086
Hajida Beganović, dr.vet.med. Voditelj laboratorija za bolesti mliječne zlijezde +387 37 22 90 86
Lana Hadžić,dr.vet.med. Voditelj laboratorije za mikrobiologiju hrane, vode i hrane za životinje +387 37 229-087

Dodatne informacije