Naslovna

Info

  

I u 2018.g. J.U. „Veterinarski zavod“ Bihać povećao je broj klijenata s kojima zaključuje ugovore o naučno-tehničkoj suradnji, u svrhu vršenja usluga laboratorijskih analiza. Tako je do mjeseca aprila 2016.g. Zavod  zaključio 100-ak značajnijih ugovora, među kojima su i „Mljekara Meggle“ d.o.o. Bihać, „Milkos“ d.d. Sarajevo, „Mljekara Livno“ d.o.o. Livno, „Poljorad“ d.o.o. Travnik, „EKO SIR PUĐA“ d.o.o. Livno, „Saraj Milk“ d.o.o. Maglaj, „Zenička mljekara“ d.o.o. Zenica, „Perutnina Ptuj-BH“ d.o.o. Breza, „MGP“ d.o.o. Čitluk, „MI RAKITNO“ d.o.o. Posušje, „Menprom“ d.o.o. Tuzla, „Ovako“ d.o.o. Sarajevo, „BF KOMERC“ d.o.o. Velika Kladuša, „MERSAL“ d.o.o. Odžak, veterinarske stanice iz Federacije, kao i mnogi drugi, a u procesu je i i zaključivanje ugovora sa novim klijentima, što govori o prepoznatljivosti kvaliteta naših usluga.   

Dodatne informacije