Naslovna

Nova usluga u ponudi

 

Od 1.3.2016.g. J.U. „Veterinarski zavod“ Bihać uvela je novu uslugu obavještavanja klijenata o rezultatima analiza sirovog mlijeka (SMS BROADCAST PRO), a na zahtjev udruženja neposrednih proizvođača mlijeka, pa je tako, na obostrano zadovoljstvo, proizvođačima sirovog mlijeka omogućeno slanje izvještaja o analizi uzoraka sirovog mlijeka putem SMS poruke na njihov broj mobilnog telefona, kako bi proizvođači, po samom završetku analize, mogli dobiti informacije o kvalitetu mlijeka koje proizvode.

Zaključen sporazum o suradnji

 

Dana 13.4.2016.g., J.U. „Veterinarski zavod“ Bihać i Institut za zdravlje i sigurnost hrane iz Zenice, zaključili su Sporazum o naučno-tehničkoj suradnji. Ovim sporazumom ugovoreni su aspekti suradnje ove dvije institucije, u vidu zajedničkog učestvovanja na projektima, vršenju laboratorijskih analiza, edukacije zaposlenika obje institucije, zajedničkoj publikaciji priručnika, članaka i stručnih radova, organiziranja raznih vrsta usavršavanja, razmjene iskustava, a sve u cilju daljeg ostvarivanja napretka u veterinarskom obrazovanju, znanosti i struci.

Dodatne informacije